Начало / Услуги / Уебсайт одит

Какво предлага този отчет?

Знаем, че понякога е трудно да определите ясни критерии за оценка на сайта си и дали той работи ефективно за бизнеса Ви.

Обективна оценка в 7 категории

Отчетът е разделен на 7 категории, за които даваме средна оценка от 0 до 100, на базата на всички проведени тестове за съответната категория.

Ясен приоритет на всеки тест

Ясно виждаш кои проблеми са приоритетни и можеш да коригираш първо тях.

Детайлно описание

Постарали сме се да предложим разбираемо описание за всеки от анализите, така че да можеп да оценип важността на всеки от критериите.

Препоръки за корекции и оптимизция

Ще получиш писмени препоръки за корекции и оптимизация за всеки от тестовете, така че да имаш конкретен план за действие.